Dziedziny które korzystają z transportu zwracają wiele uwagi na to, jakie będą koszty związane z przewożeniem produktów czy materiałów. Ponieważ koszty związane z transportem to w dużej mierze koszt paliwa, nie dziwi fakt że na rynku związanym z paliwami poszukuje się nowych rozwiązań i wdraża nowoczesne technologie, które umożliwiają uzyskanie paliwa taniej.

Niezwykle często również wdrażanie nowych rozwiązań oraz nowoczesna aparatura laboratoryjna to możliwość znacznego przyspieszenia produkcji, co również przekłada się na koszty związane z produkcją paliwa i tym samym na koszty końcowe czyli jego cenę na stacjach benzynowych.

Proces pozyskiwania paliwa

Podstawą do pozyskiwania paliwa jest ropa naftowa. Wydobywana jest tam, gdzie można znaleźć jej złoża, jest ona bowiem płynną kopaliną, stanowiącą naturalny zasób planety. Firmy starają się znaleźć sposoby na to, aby wydobywać jak najwięcej ropy przy jak najniższych kosztach związanych z wydobywaniem, co przekłada się potem na koszty produkcji jak również na cenę samego paliwa na stacjach. Po wydobyciu ropa naftowa musi być poddana odpowiednim proces, w wyniku których pozyskuje się związki stanowiące podstawę do wytworzenia paliw. Destylacja ropy naftowej, bo przede wszystkim o niej mowa, to jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów na przetwarzanie ropy.

Poddawana działaniu wysokich temperatur ropa naftowa rozdziela się na frakcje, wśród których można znaleźć również olej napędowy oraz benzynę. Jednak paliwa, pozyskane bezpośrednio w wyniku frakcjonowania nie nadaje się jeszcze do użytku w samochodach. Zazwyczaj bowiem znajdują się w nich nieczystości, takie jak gazy czy pozostałości innych pierwiastków czy związków chemicznych. Dlatego konieczne jest zastosowanie dodatkowych procesów, mających na celu oczyszczenie paliw i nadanie im cech, które są znane z określonych norm dla konkretnych typów paliwa.

Rafinerie – wytwarzanie paliwa w dużych ilościach

Destylacja frakcyjna to metoda destylacji ropy naftowej, stosowana w rafineriach. Ogromne kolumny frakcyjne pozwalają na jednoczesne przeprowadzenie destylacji w odniesieniu do dużej ilości ropy. Takie rozwiązania sprawiają, że koszty które składają się na cenę końcową paliwa mogą być niższe. Rafinerie starają się również wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, które pozwalają uzyskać nie tylko więcej paliwa, ale również sprawić, aby koszty produkcji obniżały się, a przynajmniej nie wzrastały.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości paliwa na rynku nie tylko modernizuje się obecne rafinerie, ale również budowane są nowe.

Back to top