Prawidłowa instalacja jakiegokolwiek urządzenia, to przede wszystkim zestaw kroków, reguł i zachowań niezbędnych do poprawnego podłączenia przewodów zachowując przy ostrożność przed wypadkami. Nie inaczej jest w przypadku montażu modułów LED. Warto zaznaczyć, że tylko prawidłowe podłączenie modułów LED, stanowi podstawę do wszelkich roszczeń gwarancyjnych!

Klasa ochronności źródła zasilania

Izolacja funkcjonalna – zapewnia poprawne działanie urządzenia, ale nie gwarantuje ochrony przeciw porażeniami prądem. Moduły tego typu zaleca się używać z zasilaczami, które gwarantują bezpieczeństwo użytkowania oprawy. Służą do tego zasilacze o bardzo małym, wyjściowym napięciu.

Izolacja podstawowa – chroni przed porażeniem prądem elektrycznym, jednak bezpieczeństwo gwarantuje dopiero ochrona dodatkowa. Moduły z izolacją podstawową można stosować zatem z zasilaczami klasy I i II o ile będzie zastosowane dodatkowe zabezpieczenie.

Instalacja modułu

Instalując moduł LED w w oprawie, rekomenduje się użycie wkrętów oraz izolujących podkładek, które są zgodne z wytycznymi odnoście samego produktu.  Brak podkładki, lub zastosowanie innych wkrętów niż zalecane może spowodować zachwianie bezpieczeństwa użytkowania lub nawet uszkodzenia samo modułu.

instalacja modułu led

Montaż przewodów

Przy montażu przewodów należy zachować szczególną ostrożność oraz zastosować się do zaleceń producenta. Długość przewodu powinna być adekwatna do pewnego i stabilnego zamocowania w złączu. Nie można dopuścić do sytuacji, w której jakikolwiek przewód wystaje z gniazda złącza. Kiedy mamy doczynienia z lutowaniem przewodów, które musimy zamocować bezpośrednio do pól lutowniczych, odizolowany odcinek przewodu nie powinien wystawać poza to pole, tak aby nie minimalizować odległości izolacyjnych.

Temperatury pracy modułu

faktem jest, że praca modułów LED w warunkach wysokiej temperatury, może doprowadzić do skrócenia żywotności diod LED lub pogorszenia się jakości emitowanego światła. Warto zadbać o odpowiednie chłodzenie modułów, aby w pełni wykorzystać moc produktu.

Back to top